Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Pperațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

0 47

Solicitant: Unitatea Administrativ teritoriala Municipiul Dej si Primăria Municipiului Dej invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Condiții Specifice, Ghidului Solicitantului Conditii Generale- Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Procedura aplicata pentru selectarea partenerilor: Procedura nr. 2290/20.10.2016 anexa la prezentul anunt, intocmita in conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Procedura se aplică în cadrul activității de selectare a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării si implementarii unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 2014RO05M9OP001, „Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.

*GAL – Grup de Acțiune Local

Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, etape, criterii, proceduri de lucru, termene și orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a Unității Administrativ – Teritoriale a Municipiului Dej si este disponibila la sediul Primariei Dej.

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

Obiectivul specific:reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului este desfasurarea tuturor activitatilor in scopul realizarii SDL in contextual mecanismului de DLRC.

Durata proiectului:6 luni

Activitatile care se vor desfasura in cadrul proiectului:

1.Activitatea cadru I: Înființarea noului GAL pentru perioada de programare 2014-2020

2.Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

3.Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

4.Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse

organizația/organizațiile selectate au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;

Repartizarea activitatilor pe parteneri va fi următoarea:

Partener 1 –activitatea I si/sauII

Partener 2- activitatea IIsi/sau III

Pertener 3-Activitatea III si/sau IV

Criterii de evaluare:

1.Entitatea (SRL si ONG) să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului de minim 6 luni sau are experienta in implementarea a cel putin un proiect cu finantare nerambursabila.

2.Entitatea sa-si dovedeasca motivatia pentru a se implica intr-o interventie DLRC si sa propuna experti cu experienta in acest sens.

Criteriul 1 este eliminatoriu.

La criteriul doi punctajul este urmatorul:

Pentru propunerea a min un expert cu experienta (cumulativ) in activitatile II,III,IV (pentru activitatile III,IV experienta trebuie sa fie in elaborarea SDL pentru DLRC)- 100 pct

Pentru propunerea a min un expert cu experienta in activitatile (cumulative) II,III – 90 pct.

Pentru propunerea a min un expert in activitatea II -80 pct.

Criteriile vor fi atribuite distinct pentru entitatile cu activitati cu scop patrimonial si fara scop patrimonial.

Experienta va fi dovedita prin CV, Contracte, Recomandari,Diplome.

Dosarele de candidatura se vor depune in scris, intr-un exemplar si vor contine toate documentele relevante pentru a raspunde criteriilor de evaluare.

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura: 04.11.2016 ora 12:00;

Data limita pentru solicitarea si raspunsul la clarificari: 29.10.2016

Data si ora deschiderii dosarelor : 04.11.2016 ora 14:00;

Criteriul de atribuire: cel mai mare punctaj obtinut

Rezultatul procedurii va fi anunțat în scris.

Dosarul de participare:

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: „În atenţia Primăriei Municipiului Dej, Pentru selecţia de parteneri POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”. Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Dej Primăria municipiului Dej (Biroul de Programe Dezvoltare), cu sediul în Strada 1 Mai, nr. 2, Dej, judeţul Cluj telefon: 0264 214 742, fax: 0264 214 742.

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 05.11.2016 pe site-ul www.primariadej.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului din anexa.

Soluționarea contestațiilor:

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.primariadej.ro în termen de 2 zile de la data soluționării acestora.

Date de contact: Primăria municipiului Dej (Biroul de Programe Dezvoltare), cu sediul în Strada 1 Mai, nr. 2, Dej, judeţul Cluj tel: 0264 214 742, fax: 0264 214 742.

anunt-selectie-parteneri-pentru-consiturire-gal-page-001 anunt-selectie-parteneri-pentru-consiturire-gal-page-002 anunt-selectie-parteneri-pentru-consiturire-gal-page-003

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More