Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

EXCLUSIV: Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi în urma controalelor făcute la Dej

0 118

primaria dej

Inspectorii Curții de Conturi au efectuat pe parcursul anului trecut două controale la Dej. Unul a fost ”Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară întocmite la 31.12.2013”, iar celălalt control a fost ”Economicitatea resurselor alocate, eficiența și eficacitatea utilizării acestora pentru cultură, religie, sport la nivelul UAT în perioada 2010-2013”.

Cele două acțiuni de audit/control au fost efectuate în perioada septembrie-decembrie a anului trecut.

control curtea de conturi dej abateri

Principalele constatări

abateri control Curtea de Conturi Dej

constatari control Curtea de Conturi Dej

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Măsurile dispuse și recomandările formulate în urma auditului

– Conducerea entităţii va dispune inventarierea tuturor autorizaţiilor de construire a căror valabilitate a expirat şi în funcție de stadiul în care se află lucrările executate regularizarea taxelor, înregistrarea în contabilitate a diferențelor şi încasarea sumelor datorate, inclusiv a majorărilor de întârziere cuvenite bugetului local.

– Conducerea entităţii va dispune inventarierea tuturor construcțiilor a căror termen de execuție a expirat, inclusiv cele la care s-au efectuat modernizări, extinderi etc., stabilirea impozitului pe clădiri inclusiv a accesoriilor aferente, conform prevederile legale și în funcție de stadiul fizic al lucrărilor executate, înregistrarea în contabilitate a impozitelor stabilite și dispunerea măsurilor de încasare a acestora în termenul legal de prescripție.

– Pentru remedierea abaterilor de la legalitate şi regularitate cauzatoare de prejudicii, conducerea UATM Dej va stabili – în temeiul art. 33, alin.3. din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, republicată, – întinderea prejudiciilor cauzate bugetului local şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora în condiţiile legii.

Recomandările formulate în urma auditului performanței:

– Completarea anexei nr. 3 la contractul de finanțare pe domeniul sport a unor indicatori de eficiență, indicatori fizici și indicatori de realizare a proiectului, indicatori prevăzuți în Anexa nr.3 la Ordinul nr.130/2006 al Agenției Naționale de Sport privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice

– Adaptarea contractelor pe domeniul cultură, în sensul completării acestora cu indicatori sau ținte de atins în cadrul contractului, cu precizarea acestora.

– Criteriul ”Capacitatea structurii sportive – valoarea contribuției proprii” diferențierea punctării, în funcție de procentul de cofinanțare adus de beneficiar, ex. contribuție minimă de 10%, punctajul este de x, în cazul în care contribuția este de 20%, atunci punctajul este xx, în cazul când procentul de contribuție este YYY, atunci punctarea este xxx.

– Efectuarea de analize comparative de către autoritatea finanțatoare între resursele alocate și rezultatul utilizării acestora, în vederea eficientizării utilizării fondurilor alocate

– Stabilirea prin studii sociologice la nivelul municipiului Dej a necesităților comunității și prioritizarea acestora funcție de dorințele populației.

– Înscrierea în programul anual, ghidul solicitantului și contractul de finanțare, a obligației solicitantului în cazul  lucrărilor/serviciilor/bunurilor de a solicita oferte de la mai mulți executanți.

– Diferențierea în cadrul părții de cofinanțare a solicitantului proiectului, a părții proprii de cofinanțare și a părții primite din donații, sponsorizări, etc.

– Solicitarea unui document (extras de cont) din care să rezulte potențialul financiar faptic de contribuție de min. 10% din valoarea totală a finanțării, având în vedere că din cererea de finanțare și situațiile financiare depuse, nu rezultă realizarea de venituri proprii, altele decât veniturile din sponsorizări.

– Actualizarea strategiei municipiului Dej privind dezvoltarea activităților/acțiunilor în domeniul cultură, religie și sport.

– Efectuarea de analize comparative de către autoritatea finanțatoare între resursele alocate și rezultatul utilizării acestora;

– Efectuarea de studii din care să reiasă nevoile reale și prioritare ale populației și acordarea finanțărilor funcție de aceste nevoi.

– Evaluarea de către autoritatea finanțatoare a gradului de mulțumire al acesteia în raport cu finanțarea acordată.

– Întocmirea de studii asupra nevoilor de finanțare a comunității locale, necunoscându-se în ce procent finanțările acordate au corespuns nevoilor comunității locale;

– Stabilirea de UATM Dej a nevoilor de finanțare a comunității.

– Analizarea gradului de îndeplinire al obiectivelor din punct de vedere al performanței modului de finanțare.

– Înscrierea în cuprinsul anexei nr. 3 la contractul de finanțare a unor indicatori de eficiență, indicatori fizici și indicatori de realizare a proiectului.

– Evaluarea performanței proiectului depus de către beneficiarii proiectului în funcție de acești indicatori.

– Urmărirea obligației beneficiarului proiectului de a întocmi și depune la autoritatea finanțatoare a raportului intermediar/final, privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în anexa la contract.

– Întocmirea de către autoritatea finanțatoare a Raportului cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care să cuprindă programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.

– Întocmirea de procese verbale de recepție a lucrărilor în cazul lucrărilor de reparații/investitii.

– Numirea unei comisii pentru evaluarea, verificarea documentelor justificative și monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanțate, pentru a se cunoaște realitatea documentelor și a datelor înscrise în acestea, verificarea de către comisie a criteriilor de apreciere a obiectivelor de îndeplinit și întocmirea Regulamentului de funcționare a comisiei.

– Numirea unei comisii de soluționare a contestațiilor, sesizărilor, etc. și a Regulamentului de funcționare al acesteia.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More