Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Funcționar al Primăriei Chiuiești, găsit incompatibil de ANI

0 113

Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a opt funcționari publici, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Printre cei vizați de incompatibilitate se află și Ioan Mihuț, funcționar public (consilier superior) în cadrul Primăriei comunei Chiuiești, județul Cluj, care a fost declarat în conflict de interese administrativ.

Potrivit ANI, Ioan Mihuț, în calitate de funcționar public, în perioada 18 iulie 2014 — 26 ianuarie 2016, a făcut parte din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor UAT Chiuiești (constituită în baza Ordinului emis de Prefectul județului Cluj, semnând astfel șapte procese-verbale atât persoana evaluată cât și fiul său) și din Comisia de inventariere anuala a patrimoniului public și privat al comunei Chiuiești (constituită în baza Dispoziției emise de primarul comunei Chiuiești, semnând astfel un proces-verbal atât persoana evaluată cât și fiul sau), comisii în cadrul cărora activează și fiul său.

Persoana evaluata a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Comunicatul ANI

Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a opt funcționari publici, după cum urmează:

1. ANGELESCU MIRCEA VICTOR, consilier (fost director) la Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de director al Direcției Patrimoniu Cultural, a semnat Autorizația pentru cercetare arheologică sistematică prin care autorizează Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ să efectueze săpături arheologice sistematice în situl arheologic Histria, persoana evaluată deținând calitatea de responsabil de șantier.

De asemenea, persoana evaluată a avizat Nota Direcției Patrimoniu Cultural privind finanțarea șantierelor arheologice prin Programul național de finanțare a cercetărilor arheologice sistematice, pentru anul 2011, prin care s-a propus ca suma de 800.000 lei să fie repartizată prin încheierea de contracte de cercetare arheologică și conservare primară între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile publice cu atribuții privind cercetarea arheologică (în anexa acestei Note, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ figura cu suma de 220.000 lei, din care suma de 115.000 lei fiind repartizată șantierului arheologic Histria).

Ulterior, a fost încheiat Contractul de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003.

2. MIHUȚ IOAN, funcționar public (consilier superior) în cadrul Primăriei comunei Chiuiești, județul Cluj — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de funcționar public, în perioada 18 iulie 2014 — 26 ianuarie 2016, a făcut parte din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor UAT Chiuiești (constituită în baza Ordinului emis de Prefectul județului Cluj, semnând astfel șapte procese-verbale atât persoana evaluată cât și fiul său) și din Comisia de inventariere anuala a patrimoniului public și privat al comunei Chiuiești (constituită în baza Dispoziției emise de primarul comunei Chiuiești, semnând astfel un proces-verbal atât persoana evaluată cât și fiul sau), comisii în cadrul cărora activează și fiul său.

Persoana evaluata a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

3. BOȚ PARASCA, fost consilier superior în aparatul de specialitate al primarului comunei Deleni, județul Vaslui—INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 noiembrie 2015 — 08 decembrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de consilier superior în aparatul de specialitate al primarului și pe cea de referent (personal contractual) în aparatul de specialitate al primarului Comunei Deleni, județul Vaslui, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003

4. BORCEAN IOAN, consilier juridic în cadrul Casei Județene de Pensii Caraș — Severin — INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 mai 2011 — 01 iulie 2013, întrucât a deținut simultan funcția publica de consilier juridic în cadrul Casei Județene de Pensii Caraș — Severin și calitatea de avocat în cadrul Baroului Mehedinți, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art.10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 514/2003.

5. IVANOV GEORGETA, inspector ecolog la Serviciul Comisariat Regional Tulcea-Chilia din cadrul Direcției Comisariatului de Control Integrat Delta Dunării — Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării — INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 august 2012 — 30 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția publica de inspector ecolog în cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și funcția de ghid turistic, angajat cu contract individual de muncă la S.C. Karpaten Turism S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

6. TOMESCU ION, fost director al școlii de Poliție ‘Vasile Lascar’ — Câmpina, județul Prahova — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea funcției de director al școlii de Agenți de Poliție ‘Vasile Lascar’ Câmpina, județul Prahova, a semnat mai multe dispoziții cu privire la fiul său.

Persoana evaluata a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

7. POSIC CRISTINA — AURICA, funcționar public în cadrul Primăriei Botiz — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de persoana desemnata pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv, a acordat vize CFP asupra dispozițiilor de casierie în baza cărora a încasat suma de 2.700 lei pentru alte tipuri de activități decât cele ale funcției de baza.

Persoana evaluata a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

8. STOINEA DANIEL IONUȚ, inspector în cadrul Primăriei comunei Dragomirești, județul Vaslui — INCOMPATIBILITATE

Se afla în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 septembrie 2011, întrucât deține simultan funcția de inspector în cadrul Primăriei Comunei Dragomirești, județul Vaslui și pe cea de contabil șef în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Rădeni din comuna Dragomirești, încălcând astfel dispozițiile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

— art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercita o demnitate publica sau o funcție publica are un interes personal de natura patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției oi altor acte normative’;

— art. 79, alin. (1), lit. a), lit. b) și lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial,b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I,c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcției publice’;

— art. 79, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștința’;

— art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică’;

— art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităților sau instituțiilor’;

— art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice.

Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului’;

— art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 514/2003, potrivit căruia ‘Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu: a) calitatea de avocat’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publica (…) pe o perioada de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publica respectiva sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioada de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Naționala de Integritate își exercita atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More