Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Fundația Téka nu dorește sub nici o formă să se desființeze clase sau scoli românești din oraș

0 179

În anul 2001 Fundația Téka a înființat un internat social pentru elevii proveniți  din regiunea Câmpiei Transilvaniei. În prezent avem în grijă 126 de copii  care provin  din 30 de localități din această regiune. Pe lângă copii maghiari din diasporă acordăm sprijin și pentru copii români care solicită acest lucru.

Proiectul nostru oferă o alternativă și posibilitate de ieșire din situația socială grea prin asigurarea accesului la educație. De asemenea contribuim la realizarea egalității de șanse a acestor elevi cu cei de la oraș în privința accesului la învățământ, la activitățile extrașcolare de formare a unor aptitudini și competențe, la serviciile de reabilitare psiho-pedagogică etc. Proiectul nostru este un serviciu de asistență socială prin servicii specializate având ca obiectiv general asigurarea suportului și asistentei pentru copiii și familiile în dificultate. Printre obiectivele noastre concrete putem aminti: identificarea şi înscrierea in internat a elevilor cu situație socială grea din regiunea Câmpiei Transilvaniei, copii care nu au posibilitatea de a accede la învățământul obligatoriu in localitățile de proveniență; identificarea familiilor destrămate sau părinți plecați la lucru in străinătate; asigurarea înscrierii si participării elevilor la cursurile școlare in școlile de stat din municipiul Gherla; promovarea integrării acestor elevi in societate etc.

Pornind de la aceste realizări și cu misiunea de a avea în centrul atenției elevul, nevoile sale de siguranță, confort psihic și educație, colectivul de cadre didactice de la secțiile cu predare în limba maghiară de pe raza municipiului Gherla, în strânsă colaborare cu părinții și organizațiile civile din localitate și împrejurimi au demarat înființarea unui liceu cu predare in limba maghiară.

Prin Hotărârea Nr. 80/25.08.2009 Consiliul Local al Municipiului Gherla a aprobat asocierea cu Fundația Téka in vederea realizării în comun a unei unități de învățământ în Gherla, str. Fermei nr. 35. Contractul de asociere a fost semnat de președintele fundației, Balázs-Bécsi Attila si domnul primar Drăgan Giurgean Ionel Ovidiu. Asociatul prim, Municipiul Gherla a asigurat un teren de 7053 mp iar asociatul secund – Fundația Téka – a suportat contravaloarea investiției, respectiv al proiectului, a avizelor, a lucrărilor de construire și a dotărilor, suma care se ridică la cc. 2 milioane de euro. Construcția a fost finanțată integral de guvernul maghiar prin fondurile destinate educației maghiarilor de peste hotare.  În anul 2014 Consiliul Județean Cluj a acordat o finanțare de 70 000 de lei, care până la urmă nu a fost folosită de fundatie, fiind redirijată spre alte proiecte din municipiu.

Noua instituție de învățământ destinată educației și învățământului în limba maghiară cuprinde spatii pentru învățământ primar, gimnazial și liceal. Aproximativ 450 de copii din Gherla și dintr-un areal de 300 km pătrați vor beneficia de oferta acestui centru de educare.

Începând cu anul școlar 2016-2017 noua școală va fi înregistrată în sistemul național de învățământ. În acest scop prin contract de comodat Fundația predă in folosință Municipiului Gherla clădirea realizată. Conducerea instituției de învățământ, componența consiliului de administrație, proiectul de încadrare, proiectul planului de școlarizare, proiectul de buget vor fi stabilite prin respectarea condițiilor impuse prin Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale actualizată in 2014, Statutul personalului didactic, Legea finanțelor publice locale.

Transferul elevilor de la secțiile cu predare în limba maghiară din unitățile de învățământ din Gherla și transferul automat al cadrelor titulare și suplinitoare, nu atrage suplimentarea fondului bugetar actual, întrucât numărul orelor și statul personalului didactic nu se majorează. Noua clădire respectă cerințele în materie de performanță energetică, pentru a atinge niveluri optime, din punctul de vedere al costurilor.

Potrivit Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017 reorganizarea unităților de învățământ de stat se face prin fuziune, divizare totala sau parțiala. Înființarea Liceului teoretic cu predare în limba maghiară din Gherla se va realiza prin reorganizarea următoarelor unități de învățământ de stat cu personalitate juridică acreditate :

1. Liceul Teoretic Petru Maior din Gherla str. Bobâlna nr.36 jud. Cluj se divizează parțial rezultând 2 unități de învățământ cu personalitate juridică astfel:
– Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’ cu sediul în Gherla str. Bobâlna nr. 36 jud. Cluj în care vor funcționa clasele cu predare în limba română
– Liceul Teoretic cu predare în limba maghiară cu sediul în Gherla str. Fermei nr. 35 A jud. Cluj în care vor funcționa clasele cu predare în limba maghiară.
2. Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu’’ cu sediul în Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 20 jud. Cluj se divizează parțial, iar clasele cu predare în limba maghiară de la această unitate de învățământ fuzionează prin absorbție cu Liceul Teoretic cu predare în limba maghiară cu sediul în Gherla str. Fermei nr. 35 A jud. Cluj, iar clasele cu predare în limba română rămân să funcționeze în cadrul Liceului Teoretic Ana Ipătescu
3. Școala Gimnaziala nr.1 cu sediul în Gherla str. Liviu Rebreanu nr. 27 jud. Cluj se divizează parțial , clasele cu predare în limba maghiară de la structura 2 vor fuziona prin absorbție cu Liceul Teoretic cu predare în limba maghiară din Gherla, iar clasele cu predare în limba română rămân să funcționeze în cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 .
Nu dorim sub nici o forma sa se desființeze clase sau scoli romanești din oraș. Noi vrem sa colaboram in continuare cu aceste instituții pentru a derula proiecte comune de care sa beneficieze ambele comunități. Credem ca si noi putem contribui la modernizarea instituțiilor de învățământ din oraș.

Instituția cu predare în limba maghiară va satisface nevoile de educație și de pregătire profesională a unui număr mare de elevi din municipiul Gherla și împrejurimi precum și din satele Câmpiei Transilvaniei unde numărul mic al locuitorilor de etnie maghiară (în diasporă) nu permite înființarea de clase cu limba de predare maghiară. Ridicat de la zero, noua școala va asigura cele mai înalte exigente în materie de educație, fiind dotat nu doar cu săli de clasă și laboratoare ultramoderne ci și cu sală de sport, teren de sport, bibliotecă, sală de festivități, sală de mese, locuri de joacă, gradină experimentală, curte interioară, parcare mașini, biciclete și alte dotări menite să faciliteze procesul de învățământ și să-i ajute pe copii să se bucure de anii de școală. Gruparea secțiilor prezintă și avantajul desfășurării întregului proces instructiv-educativ în același loc și elimină deplasarea profesorilor dintr-o unitate în alta. În prezent cadrele didactice fac naveta între trei instituții școlare și patru clădiri din diferite zone ale orașului. Principiile pe care ne bazăm sunt prevăzute în Planurile-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a: „Comunicarea în limba maternă reprezintă capacitatea individului da a înțelege și interpreta, atât oral cât și în scris, gânduri, sentimente și fapte, în toate contextele sociale – în relațiile de muncă, în familie sau în timpul liber – este o condiție fundamentală pentru realizarea personală, pentru integrarea în societate, intermediind accesul la informație, la cultură și civilizația europeană” (Anexa 1 la OMECT NR. 5723/23.12.2003.).

Prin oferta noastră dorim ca școala noastră sa se alinieze principiilor subliniate în Legea educației naționale, potrivit cărora „Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii”.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More