Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Începe programul național „Școala după școală“. Care sunt criteriile de înscriere și ”costurile”

0 431

Programul, derulat de Ministerul Educației, presupune organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, a activităților remediale, pentru reducerea riscului de abandon școlar.

Mâine, 3 martie, este ultima zi de înscriere pentru a putea participa la activitățile de educație remedială. Solicitarea trebuie făcută în scris de părinte/reprezentantul legal sau, după caz, de persoana care a fost desemnată de către părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților.

Solicitările scrise se depun la unitatea de învățământ preuniversitar în care este școlarizat elevul. Sunt eligibili pentru a participa la Programul  „Școala după școală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces, sau care au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate economic, elevi rromi.

Criteriile de înscriere:

– elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

– elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;

– elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților elevilor transmit aceste solicitări către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, care va repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

„Consider că, în contextul în care s-a derulat procesul educațional din acest an școlar, oportunitatea oferită elevilor din zone dezavantajate, de a participa la activități educaționale în scop remedial, întrucât nu au avut acces la activitățile de învățare online, este binevenită și contribuie la egalitatea de șanse, în special pentru elevii din clasa a VIII-a, în vederea susținerii examenelor naționale”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Pentru a putea demonstra criteriile de eligibilitate de mai sus, elevii trebui să prezinte „documentele justificative”. Acestea sunt:

  • a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens;
  • b) pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;
  • c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ se transmit inspectoratului școlar odată cu solicitările de tranșă, iar copii ale acestora se păstrează la nivelul unității de învățământ”, potrivit regulilor din Ordinul de Ministru.

Conform ordinului privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școală după școală”, costurile sunt suportate de Ministerul Educației.

Articolul 7

(1) Pentru acoperirea costurilor organizarii si participarii elevilor la activitatile de educatie remediala in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“, incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, se acorda unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/luna, exprimat in lei, per copil inscris in program, respectiv 200 lei/luna.

(2) ISR reprezinta indicatorul social de referinta, care la data prezentelor norme metodologice are valoarea de 500 lei si poate fi ajustat periodic de Guvernul Romaniei.

(3) Pentru Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev si este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizarii si participarii copiilor la 20 de ore/elev/luna de activitati de educatie remediala, respectiv sustinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate in activitatile cu elevii, derulate in proiect.

Articolul 8

(1) Conditia de acordare a sprijinului financiar lunar unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/luna de activitati de educatie remediala.

(2) in conditii exceptionale, un elev poate sa absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitatile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face daca numarul de absente este mai mare de 25% din totalul de ore prevazut pe luna pentru un elev. Absentele inregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

(3) in cazul in care parintele unui elev renunta, in scris, la participarea elevului la activitatile de educatie remediala, unitatea de invatamant poate propune inspectoratului scolar inlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educatie remediala, cu respectarea conditiilor prevazute in prezentele norme metodologice.

Articolul 9

(1) Unitatile de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ transmit lunar, in primele 5 zile calendaristice de la inceputul fiecarei luni, catre inspectoratele scolare documentele tehnice aferente derularii activitatilor remediale din luna precedenta, respectiv: situatia continand numarul de elevi care au participat la activitatile de educatie remediala in luna respectiva – liste de prezenta, orarul activitatilor remediale planificate si realizate, pe zile si grupe de elevi.

(2) Documentele tehnice prevazute la alin. (1) sunt insotite si de o solicitare de transa a sprijinului financiar. Valoarea transei se stabileste ca rezultat al inmultirii numarului de elevi care au participat la activitatile de educatie remediala cu valoarea sprijinului financiar/luna per elev.

(3) Inspectoratele scolare transmit documentele tehnice primite de la unitatile de invatamant catre expertii desemnati pentru monitorizarea activitatilor remediale. Acestia centralizeaza situatiile si, tinand seama si de rezultatele monitorizarii modului de desfasurare a activitatilor de educatie remediala, conform prevederilor art. 12 alin. (2), acorda avizul tehnic pentru activitatile remediale derulate de unitatile de invatamant si includ sumele solicitate in solicitarea de transa a sprijinului financiar centralizata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti. Solicitarea de transa centralizata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti elaborata de expertii desemnati pentru monitorizarea activitatilor remediale este transmisa la Ministerul Educatiei pentru aprobare.

(4) Dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei a documentatiei prevazute la alin. (3), inspectoratele scolare primesc deschideri de credite corespunzatoare solicitarii de transa a sprijinului financiar centralizata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti aprobate, pe care le transmit unitatilor de invatamant corespunzatoare.

Articolul 10

(1) Ministerul Educatiei vireaza, lunar, in termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea cererilor de credite/solicitarilor de transa mentionate la art. 9 alin. (4), in conturile 50.05 „Sume de mandat si in depozit“ deschise de inspectoratele scolare, sumele solicitate de acestea prin cererile de credite/solicitarile de transa.

(2) Inspectoratele scolare vireaza lunar sumele primite de la Ministerul Educatiei in conturile 50.06 „Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala“ deschise de consiliile locale la dispozitia unitatilor de invatamant sau in contul 50.05 „Sume de mandat si in depozit“, dupa caz.

(3) Lunar, in termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente in conturile 50.06/50.05, unitatile de invatamant efectueaza plata personalului didactic implicat in activitatile de educatie remediala.

Așadar, personalul didactic implicat în acest proiect, adică profesorii și învățătorii care participă efectiv la programul Școală după școală, sunt plătiți suplimentar din bugetul Ministerul Educației pentru această activitate.

Tocmai de aceea și interesul crescut al dascălilor de a convinge părinții să-și trimită elevii la astfel de cursuri, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, deoarece, dacă nu se atinge numărul minim de elevi pentru derularea programului (adică 12 elevi/grupă, conform normelor metodologice), programul nu se poate derula și astfel dascălul pierde o sumă frumușică.

Mai mult, este total deplasat ca profesorii și învățătorii să solicite de la părinți plata unor sume suplimentare pentru fiecare zi de derulare a programului pilot, având în vedere faptul că activitatea lor suplimentară este finanțată de la bugetul Ministerului Educației.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More