Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

IȘJ Cluj scoate la concurs pentru 200 de posturi de directori și adjuncți de școli și grădinițe

0 543

Inspectoratul Școlar al Județului Cluj anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Cluj.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a)au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b)sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c)sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d)dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e)nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f)nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g)sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h)nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

 

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj (www.isjcj.ro). Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, P-ţa Stefan cel Mare, nr.4, și pe site-ul sus-menționat.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0264/590778, de luni până joi, între orele 8-16 și vineri, între orele 8-14.

Listă posturi de conducere – directori/directori adjuncți – la nivelul județului Cluj:

 

Nr. Crt. Nume unitate cu personalitate juridică Tip unitate Nr. Posturi Director Număr posturi director adjunct
1 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CLUJ CJRAE 1 0
2 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLUJ-NAPOCA Centru Scolar pentru educație incluzivă 1 1
3 CLUBUL ȘCOLAR SPORTIV “VIITORUL” CLUJ-NAPOCA Club Școlar Sportiv 1 1
4 COLEGIUL “EMIL NEGRUȚIU” TURDA Unitate de învățământ 1 1
5 COLEGIUL DE MUZICĂ “SIGISMUND TODUȚĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
6 COLEGIUL ECONOMIC “IULIAN POP” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
7 COLEGIUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” DEJ Unitate de învățământ 1 1
8 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
9 COLEGIUL NAȚIONAL “GEORGE BARIȚIU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
10 COLEGIUL NAȚIONAL “GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 2
11 COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL” TURDA Unitate de învățământ 1 0
12 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
13 COLEGIUL TEHNIC “ANA ASLAN” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
14 COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
15 COLEGIUL TEHNIC “DR. IOAN RAȚIU” TURDA Unitate de învățământ 1 0
16 COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
17 COLEGIUL TEHNIC “NAPOCA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
18 COLEGIUL TEHNIC “RALUCA RIPAN” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
19 COLEGIUL TEHNIC “VICTOR UNGUREANU” CÂMPIA TURZII Unitate de învățământ 1 1
20 COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII “AUGUSTIN MAIOR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
21 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI “TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
22 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
23 COLEGIUL TEHNIC TURDA Unitate de învățământ 1 1
24 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ACADEMIA PITICILOR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
25 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBĂ CA ZĂPADA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
26 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
27 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARICI POGONICI” GHERLA Unitate de învățământ 1 0
28 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARLECHINO” DEJ Unitate de învățământ 1 0
29 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AȘCHIUȚĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
30 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
31 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BUBURUZA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
32 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA FERMECATĂ” GHERLA Unitate de învățământ 1 0
33 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA PITICILOR” TURDA Unitate de învățământ 1 0
34 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA POVEȘTILOR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
35 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DEGEȚICA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
36 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DR. ION RAȚIU” TURDA Unitate de învățământ 1 0
37 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
38 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE IRIS” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
39 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “JUNIOR” DEJ Unitate de învățământ 1 0
40 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LICURICI” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
41 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LIZUCA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
42 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPIILOR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
43 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA PITICILOR” DEJ Unitate de învățământ 1 0
44 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA PRICHINDEILOR” CÂMPIA TURZII Unitate de învățământ 1 0
45 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MĂMĂRUȚA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
46 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICA SIRENĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
47 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
48 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “NEGHINIȚĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
49 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PARADISUL PITICILOR” DEJ Unitate de învățământ 1 0
50 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PARFUM DE TEI” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
51 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PINOCCHIO” CÂMPIA TURZII Unitate de învățământ 1 0
52 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT” DEJ Unitate de învățământ 1 0
53 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “POIANA CU CASTANI” TURDA Unitate de învățământ 1 0
54 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “POIENIȚA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
55 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDEII VESELI” HUEDIN Unitate de învățământ 1 0
56 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTEȚ” TURDA Unitate de învățământ 1 0
57 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
58 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “SFÂNTA MARIA” TURDA Unitate de învățământ 1 0
59 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULEȚUL VESELIEI” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
60 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “UNIVERSUL COPIILOR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
61 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VESELIEI” GHERLA Unitate de învățământ 1 0
62 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ZÂNA ZORILOR” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
63 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
64 GRĂDINIȚA SPECIALĂ CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ special 1 0
65 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
66 LICEUL DE ARTE VIZUALE “ROMULUS LADEA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
67 LICEUL DE COREGRAFIE ȘI ARTĂ DRAMATICĂ “OCTAVIAN STROIA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
68 LICEUL DE INFORMATICĂ “TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
69 LICEUL GRECO-CATOLIC “INOCHENTIE MICU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
70 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ special 1 1
71 LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU BORZA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
72 LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL VLAICU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
73 LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DEJ Unitate de învățământ 1 1
74 LICEUL TEHNOLOGIC “SOMEȘ” DEJ Unitate de învățământ 1 0
75 LICEUL TEHNOLOGIC “ȘTEFAN PASCU” APAHIDA Unitate de învățământ 1 1
76 LICEUL TEHNOLOGIC “VLĂDEASA” HUEDIN Unitate de învățământ 1 2
77 LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA Unitate de învățământ 1 0
78 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
79 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “SAMUS” CLUJ – NAPOCA Unitate de învățământ special 1 2
80 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ special 1 1
81 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST “MARANATHA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
82 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
83 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
84 LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” DEJ Unitate de învățământ 1 1
85 LICEUL TEORETIC “ANA IPĂTESCU” GHERLA Unitate de învățământ 1 1
86 LICEUL TEORETIC “APACZAI CSERE JANOS” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
87 LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
88 LICEUL TEORETIC “BATHORY ISTVAN” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
89 LICEUL TEORETIC “BRASSAI SAMUEL” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
90 LICEUL TEORETIC “EUGEN PORA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
91 LICEUL TEORETIC “GELU VOIEVOD” GILĂU Unitate de învățământ 1 1
92 LICEUL TEORETIC “GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
93 LICEUL TEORETIC “JOSIKA MIKLOS” TURDA Unitate de învățământ 1 0
94 LICEUL TEORETIC “LIVIU REBREANU” TURDA Unitate de învățământ 1 0
95 LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
96 LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
97 LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 2
98 LICEUL TEORETIC “OCTAVIAN GOGA” HUEDIN Unitate de învățământ 1 1
99 LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 2
100 LICEUL TEORETIC “PAVEL DAN” CÂMPIA TURZII Unitate de învățământ 1 1
101 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” GHERLA Unitate de învățământ 1 0
102 LICEUL TEORETIC “VICTOR BABEȘ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
103 LICEUL TEORETIC CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ GHERLA Unitate de învățământ 1 0
104 LICEUL UNITARIAN “JANOS ZSIGMOND” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
105 PALATUL COPIILOR CLUJ Palatul copiilor 1 1
106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ADY ENDRE” SÂNCRAIU, COM. SÂNCRAIU Unitate de învățământ 1 0
107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU BOHAȚIEL” VULTURENI, COM. VULTURENI Unitate de învățământ 1 0
108 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU VAIDA VOEVOD” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANDREI ȘAGUNA” TURDA Unitate de învățământ 1 0
110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” BELIȘ, COM. BELIȘ Unitate de învățământ 1 0
111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” CÂMPIA TURZII Unitate de învățământ 1 1
112 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” DEJ Unitate de învățământ 1 1
113 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” TURDA Unitate de învățământ 1 1
114 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BORBELY JOZSEF” SĂVĂDISLA, COM. SĂVĂDISLA Unitate de învățământ 1 0
115 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
116 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EMIL ISAC” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
117 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GELU ROMÂNUL” DĂBÂCA, COM. DĂBÂCA Unitate de învățământ 1 0
118 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE BARIȚIU” JUCU DE SUS, COM. JUCU Unitate de învățământ 1 0
119 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE ȘINCAI” FLOREȘTI, COM. FLOREȘTI Unitate de învățământ 1 1
120 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” TURDA Unitate de învățământ 1 1
121 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
122 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN ALEXANDRU” SÂNPAUL, COM. SÂNPAUL Unitate de învățământ 1 0
123 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
124 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BUJOR” PETREȘTII DE JOS, COM. PETREȘTII DE JOS Unitate de învățământ 1 0
125 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN OPRIȘ” TURDA Unitate de învățământ 1 1
126 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
127 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
128 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
129 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KOS KAROLY” IZVORU CRIȘULUI, COM. IZVORU CRIȘULUI Unitate de învățământ 1 0
130 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIA MANOLIU” CORNEȘTI, COM. CORNEȘTI Unitate de învățământ 1 0
131 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU DAN” MOCIU, COM. MOCIU Unitate de învățământ 1 0
132 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
133 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” DEJ Unitate de învățământ 1 1
134 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CÂMPIA TURZII Unitate de învățământ 1 1
135 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VODĂ” MIHAI VITEAZU, COM. MIHAI VITEAZU Unitate de învățământ 1 1
136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA LUCA” BĂIȘOARA, COM. BĂIȘOARA Unitate de învățământ 1 0
137 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
138 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
139 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN GOGA” CIUCEA, COM. CIUCEA Unitate de învățământ 1 0
140 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN GOGA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1
141 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PAVEL DAN” TRITENII DE JOS, COM. TRITENII DE JOS Unitate de învățământ 1 0
142 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PELAGHIA ROȘU” MĂRIȘEL, COM. MĂRIȘEL Unitate de învățământ 1 0
143 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BALINT” COPĂCENI, COM. SĂNDULEȘTI Unitate de învățământ 1 0
144 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN MICLE” FELEACU, COM. FELEACU Unitate de învățământ 1 0
145 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TAMAS GYULA” MERA, COM. BACIU Unitate de învățământ 1 0
146 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TEODOR MURĂȘANU” TURDA Unitate de învățământ 1 1
147 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN DÂRJAN” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
148 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREȘU – FABRICI, COM. AGHIREȘU Unitate de învățământ 1 1
149 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘ, COM. ALUNIȘ Unitate de învățământ 1 0
150 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȘCHILEU MARE, COM. AȘCHILEU Unitate de învățământ 1 0
151 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BACIU, COM. BACIU Unitate de învățământ 1 0
152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOBÂLNA, COM. BOBÂLNA Unitate de învățământ 1 0
153 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BONȚIDA, COM. BONȚIDA Unitate de învățământ 1 0
154 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORȘA, COM. BORȘA Unitate de învățământ 1 0
155 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUZA, COM. BUZA Unitate de învățământ 1 0
156 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂIANU, COM. CĂIANU Unitate de învățământ 1 0
157 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂRAȘI, COM. CĂLĂRAȘI Unitate de învățământ 1 0
158 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂȚELE, COM. CĂLĂȚELE Unitate de învățământ 1 0
159 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRAȘU, COM. CĂMĂRAȘU Unitate de învățământ 1 0
160 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPUȘU MARE, COM. CĂPUȘU MARE Unitate de învățământ 1 1
161 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂȘEIU, COM. CĂȘEIU Unitate de învățământ 1 0
162 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂȚCĂU, COM. CÂȚCĂU Unitate de învățământ 1 0
163 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTINA, COM. CĂTINA Unitate de învățământ 1 0
164 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE, COM. CEANU MARE Unitate de învățământ 1 0
165 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI, COM. CHINTENI Unitate de învățământ 1 0
166 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIUIEȘTI, COM. CHIUIEȘTI Unitate de învățământ 1 0
167 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIURILA, COM. CIURILA Unitate de învățământ 1 0
168 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA, COM. COJOCNA Unitate de învățământ 1 0
169 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUTCA, COM. SÂNMARTIN Unitate de învățământ 1 0
170 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUZDRIOARA, COM. CUZDRIOARA Unitate de învățământ 1 0
171 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE MUZICĂ “AUGUSTIN BENA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
172 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRATA, COM. FRATA Unitate de învățământ 1 0
173 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBĂU, COM. GÂRBĂU Unitate de învățământ 1 0
174 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEACA, COM. GEACA Unitate de învățământ 1 0
175 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂȘDATE – FINIȘEL, COM. SĂVĂDISLA Unitate de învățământ 1 0
176 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IARA, COM. IARA Unitate de învățământ 1 0
177 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICLOD, COM. ICLOD Unitate de învățământ 1 0
178 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNA DE SUS, COM. FLOREȘTI Unitate de învățământ 1 0
179 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNA, COM. LUNA Unitate de învățământ 1 0
180 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURI RĂCĂTĂU, COM. MĂGURI RĂCĂTĂU Unitate de învățământ 1 0
181 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNĂSTIRENI, COM. MĂNĂSTIRENI Unitate de învățământ 1 0
182 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MINTIU GHERLII, COM. MINTIU GHERLII Unitate de învățământ 1 0
183 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVENEȘTI, COM. MOLDOVENEȘTI Unitate de învățământ 1 0
184 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRENI, COM. NEGRENI Unitate de învățământ 1 0
185 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIREȘ, COM. MICA Unitate de învățământ 1 0
186 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DEJ Unitate de învățământ 1 1
187 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA Unitate de învățământ 1 0
188 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALATCA, COM. PALATCA Unitate de învățământ 1 0
189 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PANTICEU, COM. PANTICEU Unitate de învățământ 1 0
190 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOSCOȘ, COM. PLOSCOȘ Unitate de învățământ 1 0
191 ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI, COM. POIENI Unitate de învățământ 1 0
192 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHIȚELE, COM. MĂRGĂU Unitate de învățământ 1 0
193 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂȘCA, COM. RÂȘCA Unitate de învățământ 1 0
194 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUIEU, COM. SĂCUIEU Unitate de învățământ 1 0
195 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIC, COM. SIC Unitate de învățământ 1 0
196 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “TRANSILVANIA” BACIU, COM. BACIU Unitate de învățământ special 1 0
197 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CENTRU DE RESURSE ȘI DOCUMENTARE PRIVIND EDUCAȚIA INCLUSIVĂ/INTEGRATĂ CJ Unitate de învățământ special 1 1
198 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ DEJ Unitate de învățământ special 1 0
199 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ HUEDIN Unitate de învățământ special 1 0
200 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ “KOZMUTZA FLORA” CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ special 1 1
201 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUATU, COM. SUATU Unitate de învățământ 1 0
202 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚAGA, COM. ȚAGA Unitate de învățământ 1 0
203 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURENI, COM. TURENI Unitate de învățământ 1 0
204 ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURAȘ, COM. UNGURAȘ Unitate de învățământ 1 0
205 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAD, COM. VAD Unitate de învățământ 1 0
206 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA IERII, COM. VALEA IERII Unitate de învățământ 1 0
207 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA, COM. VIIȘOARA Unitate de învățământ 1 1
208 ȘCOALA GIMNAZIALĂ WALDORF CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 0
209 ȘCOALA PRIMARĂ AITON, COM. AITON Unitate de învățământ 1 0
210 ȘCOALA PRIMARĂ FIZEȘU GHERLII, COM. FIZEȘU GHERLII Unitate de învățământ 1 0
211 ȘCOALA PRIMARĂ JICHIȘU DE JOS, COM. JICHIȘU DE JOS Unitate de învățământ 1 0
212 ȘCOALA PRIMARĂ RECEA CRISTUR, COM. RECEA CRISTUR Unitate de învățământ 1 0
213 ȘCOALA PROFESIONALĂ GHERLA Unitate de învățământ special 1 0
214 ȘCOALA PROFESIONALĂ POIANA TURDA Unitate de învățământ 1 0
215 ȘCOALA PROFESIONALĂ RĂSCRUCI, COM. BONȚIDA Unitate de învățământ 1 0
216 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX CLUJ-NAPOCA Unitate de învățământ 1 1

 

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More