Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Măsuri împotriva răspândirii COVID-19 la alegerile locale

0 105

Printre măsurile şi acţiunile de sănătate publică care trebuie respectate în ziua votării la alegerile locale din 27 septembrie se numără purtarea obligatorie a măştii de protecţie care să acopere nasul şi gura, precum şi dezinfectarea la intrarea şi ulterior ieşirea din secţia de vot, potrivit anexei din ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, MAI şi AEP, document obţinut de News.ro. În secţia de vot vor fi cel mult 5 alegători şi va fi respectată distanţa de 1 metru între persoane. Va fi făcută şi o dezinfecţie în sediilor secţiilor de votare şi vor exista, pe cât posibil, circuite separate de intrare şi de ieşire în secţia de votare care vor fi marcate cu indicatoare. Locurile de staţionare în afara şi în sediul secţiei vor fi marcate pentru a fi respectată distanţa de 1 metru. Va fi luată şi temperatura alegătorilor înainte de a vota, iar dată vreo persoană are temperatură de peste 37,3 de grade „alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrarea în localul de vot”. Apoi cabina de vot va fi dezinfectată prin ştergerea suprafeţelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool şi prin ştergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire. ”Acolo unde este posibil, după primul alegător febril sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârşitul zilei de votare doar alegătorilor febrili şi/sau cu simptome respiratorii”, mai precizează documentul.

Măsurile organizatorice pentru sediul secţiei de votare şi localul de vot

– afişarea în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de acces în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

– stabilirea, pe cât posibil, a unor circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, precum şi marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare. 

– marcarea locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral. 

– amplasarea, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a flacoanelor cu dezinfectant pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipientelor cu saci menajeri, care vor fi schimbaţi periodic în care vor fi aruncate măştile şi mănuşile folosite. 

–  asigurarea personalului tehnic care va măsura temperatura participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare şi care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia. 

 – dezinfecţia sediilor secţiilor de votare şi asigurarea dotării grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini.  

– localurile de vot vor fi amenajate în sălile cu cele mai mari dimensiuni din cadrul sediilor secţiilor de votare, astfel încât să se poată asigura distanţarea fizică. 

– la amenajarea localurilor de vot va fi eliminat mobilierul care nu este necesar. 

– birourile sau băncile la care vor sta membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorul de calculator vor fi dispuse astfel încât să fie obţinută o distanţă de minimum 1 metru între persoane, fără a bloca accesul în localul de vot, la urna de vot sau la cabinele de vot; în cazul în care distanţarea nu este posibilă se va asigura montarea de separatoare transparente. 

– locurile membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al operatorului de calculator în localul de vot vor rămâne fixe pe toată durata votării, aceştia trebuind să evite, pe cât posibil, să schimbe locurile între ei. 

– la intrarea în localul de vot va fi organizat un spaţiu dedicat pentru dezinfecţia mâinilor alegătorilor, dotat cu flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool, şi şerveţele de hârtie; 

– pe toată durata votării şi a desfăşurării activităţii biroului electoral al secţiei de votare, se va asigura aerisirea localului de vot, prin menţinerea deschisă a  ferestrei/ferestrelor; în cazul în care aerisirea permanentă a localului de vot nu este posibilă acesta va fi aerisit, prin deschiderea ferestrei/ferestrelor, cel puţin 10 minute, la fiecare 2 ore. 

– dacă imobilul unde este amenajat localul de vot nu permite deschiderea geamurilor şi este prevăzut cu instalaţie centralizată de ventilaţie, se vor lua măsuri împreună cu administratorul imobilului ca instalaţia să nu fie setată pe recircularea aerului”, conform anexei privind acţiunile organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului în ziua votului la alegerile locale

Accesul şi fluxul alegătorilor în sediul secţiei de votare 

– accesul alegătorilor în sediul secţiei de votare se va face eşalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi la ieşirea din acesta. 

– în situaţia în care se formează aglomerări la intrarea în sediile secţiilor de votare, personalul de pază va asigura distanţarea de minimum 1 metru între persoane; în această situaţie este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura. 

„Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (ex: vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară)  pot solicita acces prioritar în localul de vot. Accesul va fi dispus de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare prin măsuri organizatorice”, prevede documentul. 

– distanţarea de minimum 1 metru poate fi asigurată şi prin marcarea acesteia între persoanele ce aşteaptă în curtea sau în faţa sediului secţiei de votare. Este recomandabil ca şi în curtea sau în faţa sediului secţiei de votare, alegătorii să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura.  

– la intrarea în sediul secţiei de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de protecţie sanitară şi flacon cu dezinfectant. 

– alegătorii vor fi supuşi un triaj observaţional şi vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui termometru non-contact. 

– alegătorul îşi va dezinfecta mâinile, va intra în sediul secţiei de votare, păstrând distanţa de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane şi evitând atingerea pe cât posibil a suprafeţelor, dacă nu are febră de peste 37,3ºC sau simptome respiratorii evidente, cum ar fi tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie. 

– personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnat se va asigura că alegătorii vor respecta distanţarea fizică, vor purta corect masca şi nu se vor abate de la traseul indicat către localul de vot. În cazul în care, un alegător nu dispune de mască de protecţie, acestuia i se va pune la dispoziţie o mască de protecţie, pe care o va purta pe tot parcursul prezenţei în interiorul sediului secţiei de votare şi în localul de vot. 

– după exprimarea votului, alegătorii nu vor staţiona în interiorul localului de vot sau al sediului secţiei de votare şi vor părăsi imediat sediul secţiei de votare urmând traseele indicate. 

– În cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (ex. tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3°C), personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot după cum urmează:  

„ – alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi fi menţinut la distanţă de celelalte persoane în exteriorul sediului secţiei de votare; 

– se va identifica rapid numărul secţiei de votare la care alegătorul este arondat şi va fi anunţat preşedintele biroului electoral al secţiei de votare de existenţa cazului unui alegător ce necesită acces prioritizat; 

– în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă cât mai puţin timp în interiorul acestuia; 

– alegătorul îşi va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare; 

– alegătorul va fi condus de către un membru al personalului tehnic al biroului electoral al secţiei de votare în interiorul sediului secţiei de votare până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafeţele sau cu alte persoane; 

– după îndeplinirea cu celeritate a formalităţilor prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrarea în localul de vot; 

– după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara sediului secţiei de votare; 

– cabina de vot va fi dezinfectată prin ştergerea suprafeţelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool şi prin ştergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire; acolo unde este posibil, după primul alegător febril şi/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârşitul zilei de votare doar alegătorilor febrili şi/sau cu simptome respiratorii; 

– alegătorului i se va recomanda purtarea măştii de protecţie până la domiciliu, evitarea transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz; 

– în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alţi alegători sau cu alte persoane şi va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical”, potrivit sursei menţionate. 

Măsurile pentru membrii birourilor electorale în secţiile de vot 

Documentul prevede şi măsuri pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenţie pentru remedierea disfuncţionalităţilor Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic superior, după cum urmează  

„- se vor supune unui triaj observaţional şi termometrizării, cu termometru non-contact, atât în preziua votării (unde este cazul), cât şi la începerea activităţii; persoanele febrile (cu temperatură de peste 37,3°C) sau cu simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) nu vor avea acces în sediul secţiei de votare şi vor fi înlocuite de către autorităţile şi/sau organismele competente.  

– vor purta masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot. 

– vor menţine o distanţă fizică de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane care participă la procesul electoral. 

– îşi vor spăla şi/sau dezinfecta frecvent mâinile sau vor purta mănuşi; în cazul în care vor utiliza mănuşi, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feţei. 

– vor evita pe cât posibil contactul direct cu alte persoane, îşi vor dezinfecta mâinile după fiecare contact direct cu alte persoane care participă la procesul electoral şi îşi vor schimba masca la fiecare 4 ore sau ori de câte ori este nevoie. 

– îşi vor putea da masca jos pentru a consuma, cu precauţie, băuturi sau alimente, asigurându-se că menţin o distanţă de minimum 1,5 m faţă de alte persoane. 

– în cazul în care, în timpul desfăşurării activităţii în sediul secţiei de votare, dezvoltă febră şi/sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată) vor anunţa preşedintele biroului electoral al secţiei de votare; persoana simptomatică va fi izolată într-o sală separată, evitând contactul cu alegătorii sau cu alte persoane şi va fi supravegheată, de la distanţă, până când va fi preluată de personalul medical; locul şi obiectele atinse de persoanele simptomatice vor fi dezinfectate imediat, prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool şi prin ştergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire, iar preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, va contacta serviciul 112 în vederea trimiterii ambulanţei, iar apoi biroul electoral de circumscripţie, pentru a solicita, dacă este cazul, înlocuirea persoanei simptomatice. 

– preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii,  nu va fi mai mare de 15”, conform documentului. 

Cum se va desfăşura procesul de vot

 – Accesul alegătorilor în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de  minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot şi la ieşirea din acesta. 

– alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănuşile.  

– în vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare; după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca, astfel încât să acopere nasul şi gura. 

– alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secţiei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală şi va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea acesteia de către membrii biroului electoral al secţiei de votare să nu fie necesară.  

– se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora. Dacă alegătorul şi-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul de vot şi a purtat mască de protecţie pe durata staţionării în localul de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT”, buletinele de vot, pixul şi documentele atinse vor fi considerate necontaminate; – după exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate”. 

Măsuri de protecţie la utilizarea urnei speciale 

– în ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19, la unităţile sanitare non-COVID, la unităţile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă. 

– echipa care transportă urna specială se va deplasa la unităţile sanitare COVID-19 şi la adresele persoanelor izolate şi carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători care nu au coronavirus. 

–  membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte. 

– membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1 metru faţă de alegător. 

– alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, îşi va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se  dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ştergere cu soluţie dezinfectantă sau prin ştergere cu şerveţe/lavete impregnate cu  dezinfectant pe bază de alcool. 

– în cazul persoanelor internate în unităţi sanitare votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat. 

Acţiunile de protecţie care vor fi luate la numărarea voturilor 

Documentul mai prevede o serie de măsuri de protecţie care vor fi luate la numărare voturilor şi anume purtarea măştii şi a mănuşilor pe tot parcusul procesului de numărare şi menţinerea unei distanţe de 1 metru între persoane.

 „- membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele acreditate vor purta mască şi mănuşi pe tot parcursul numărării voturilor şi vor menţine o distanţă de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane. 

– numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20. 

– După finalizarea procesului şi sigilarea sacilor cu buletinele de vot, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele acreditate îşi vor scoate mănuşile şi îşi vor dezinfecta mâinile”, conchide sursa amintită.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More