Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Destine Holidays

Posturi vacante la IPJ Maramureș

0 96

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr.37, organizează concurs/examen pentru ocuparea a șase posturi vacante de personal contractual, cu recrutare din sursă externă, după cum urmează:

 1. 3 posturi vacante de personal contractual – referent II la compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă, respectiv câte unul din cadrul Serviciului Cabinet, Poliţiei Oraşului Baia Sprie şi Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus

 

 1. 1 post vacant de personal contractual – referent II la compartimentul evidenţe operative, Poliţia Municipiului Sighetu Marmaţiei

 

III. 2 posturi vacante de personal contractual – îngrijitor, unul la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă şi unul la compartimentul deservire, Poliţia Municipiului Baia Mare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați „apt limitat”, „apt condiționat” sau „inapt”;
 6. nu au fost condamnați   definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

 1. pentru posturile de referent II menționate la punctul I și II
 2. studii de specialitate: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 3. cursuri/programe de perfecţionare/specializare: atestat profesional/curs operare pe calculator/tehnică de calcul.
 4. posturile de îngrijitor
 5. studii de specialitate: studii gimnaziale (8 clase)

 

Înscrierile se realizează până în data de 09.08.2016, inclusiv, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia documentelor privind examinarea medicală și psihologică, care se depun la sediul instituţiei până la data de 24.08.2016.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere – 25.08.2016
 2. b) proba scrisă – 31.08.2016
 3. c) interviul – 05.09.2016

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, telefon 0262/207.711 interior 20111 de luni până vineri între orele 08:00-16:00, sau pe site-ul de internet www.mm.politiaromana.ro

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More