Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Ședința ordinară a Consiliului Local Dej pentru luna februarie

0 289

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej în data  de 28 februarie  2019,  ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

              1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

               2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A.Dej din data de 15 martie 2019, ora 13,00;

               3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți proiectului” Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej” SMIS 112513.              

                4.Proiect de hotărîre privind Introducerea în Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej însușit prin H.C.L.64/2001, atestat prin H.G.969/2002 și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului “Teren str.Crângului nr.23”,conform Anexă.

                5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L.nr.62 din 27 aprilie 2017.

                6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pe str.Liviu Rebreanu, nr.68A.

                7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pe str.Țibleșului, nr.91.

                8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism- Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru : Construire Service și spălătorie auto, generat de imobilul situat în Dej, str.Bistriței,nr.16,CF 61497,cadastral 61497.

                9.Proiect de hotărâre privind  rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6081/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 14, în suprafață de 300 mp, către Frenț Gavril Dorel.

               10.Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6076/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 16, în suprafață de 300 mp, către Păltinean Raul Claudiu.

              11.Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6080/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 18, în suprafață de 300 mp, către Georgiu Ioan Cornel.

                12.Proiect de hotărâre  privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.148/16.01.2019 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 20, în suprafață de 300 mp, către Sabadîş Ioan.

                13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții “ Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Dej”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, apel de proiecte POCA/471/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

              14. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.       

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More